Fall

m-20180319114513

600 000 ton / år bensinhydrogeneringsprojekt

m-20180319114658

1 miljon ton / år Diesel Hydrogenation Reforming Unit

m-20180319115128

100 000 ton / år Hydrogenation Reforming Unit

m-20180319115311

100,0000 ton / år Hydrogenation Reforming Unit

m-20180319015918

1,2 miljoner ton / år Aromatics Separation Unit

m-20180319020005

140 000 ton / år lätt eldningsolja med kolväte

m-20180319020236

1,8 miljoner ton / år Bensin Selektiv Hydrogenation Unit

m-20180319020343

3,5 miljoner ton / år Tungt asfaltrenoveringsprojekt

m-20180319020756

1,2 miljoner ton / år Hydrerat oljeraffineringsprojekt Heterogent avvaxning

m-20180319021017

80 000 ton / år etylbensen - styrenhet

m-20180319021238

Diesel Hydrogenation Reforming Unit

m-20180319021416

20000Nm3 / H väteenhet

m-20180319021602

500 000 ton / år Petroleum Selective Hydrodesulfurization Unit

m-20180319021647

500 000 ton / år Petroleum Selective Hydrodesulfurization Unit

m-20180319021814

Metanolväteenhet

m-20180319021938

Metanol Cracking Hydrogen Unit