tjänster

Kvalitetskontroll

Vi följer alltid principen om ”kundorienterad” och tänker uppriktigt på kundens krav. Med ett starkt tekniskt team kan vi utveckla praktiska och genomförbara tekniska lösningar enligt specifika krav från kunder och förse dem med tillfredsställande produkter.

Endoskop
Spektrumanalysator

Kvalitetskontrollsystem för produktdesign och teknik;

Operativsystem för produktkvalitetssäkringssystem;

Operativsystem för produkttillverkning struktur;

System för kvalitetskontroll;

Kvalitetssystem för svetsning;

Kontroll av kvalitetskontrollsystem.

Inspektionsutrustning

Spektrumanalysator

Bärbart spektrumanalysator

Effekttestmaskin

Ultraljudbristdetektor

Universal hydraulisk testmaskin

Inverterad metallurgisk maskin

Metallografisk analysator

Hård supportbalanseringsmaskin

Mätningstestmaskin med hög temperatur

Mätningstestmaskin med hög temperatur

Mätningstestmaskin med hög temperatur

Virvelströmsdetektor

Hydrostatisk test

Röntgenrum

Ultraljudsmätare

Industriella videoscope

Testplattform för installationsplattform

Inbyggt metallurgiskt mikroskop
Dragmaskin
Röntgenfilm
Rätmaskin
Universal Testing Machine
Röntgenrum